Kalender for samordning av statlige tilsyn med kommunene

Tilsynskalenderen er et verktøy for samordning av planlagte statlige tilsyn med kommunene.

Her kan statlige tilsynsetater legge inn planlagte tilsyn/kontroller og tilsynsrapporter. I løpet av våren 2020 vil kalenderen få en modul for at kontrollutvalgssekretariatene kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter som er relevante å se i sammenheng med statlig tilsyn.

I et gitt tidsrom i samordningen av tilsynene kan kommunen ved behov gi tilbakemelding om tidspunktet for tilsynet passer inn i deres planlegging og om den samlede tilsynsbelastningen er akseptabel for kommunen.

Etter at tilsynene med kommuner/fylkeskommuner er ferdig samordnet kan også de som ikke er brukere av tilsynskalenderen følge med på hvilke tilsyn som er planlagt i sin og andre kommuner. Tidspunktet for når tilsynene er ferdig samordnet kan variere mellom de enkelte Fylkesmannsembetene.

Du kan søke om rolle i kalenderen til høyre oppe på denne siden hvis du arbeider i en av disse virksomhetene og skal skal legge inn en tilsyns- eller forvaltningsrevisjonsaktivitet med kommuner/fylkeskommuner:

For å logge deg på tilsynskalenderen bruker du ID-porten. Ansatte hos Fylkesmannen bruker Fylkesmannens løsning for pålogging.